Seminari

Međunarodni seminari orkestralnog dirigiranja

Veljača 2018., Revelin, Dubrovnik
prof. Uroš Lajovic
Dubrovački simfonijski orkestar 

Veljača 2017., Franjevačka crkva, Dubrovnik
prof. Colin Metters 
Dubrovački simfonijski orkestar

Veljača 2016., Revelin, Dubrovnik
prof. Uroš Lajovic
Dubrovački simfonijski orkestar

Rujan 2014., Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
prof. Colin Metters
Hrvatski komorni orkestar
Mija Miljković, glasovir

Rujan 2013., Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
prof. Colin Metters
Hrvatski komorni orkestar

Teodora Sucala Matei i Katarina Kutnar, violine

Ožujak 2013., Muzička akademija u Zagrebu
prof. Uroš Lajovic
Simfonijski orkestar Muzičke akademije
Seminar zajednički organiziran s Muzičkom akademijom u Zagrebu

Rujan 2012., Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
prof. Uroš Lajovic
Varaždinski komorni orkestar

Ožujak 2012., Muzička akademija u Zagrebu
prof. Uroš Lajovic
Simfonijski orkestar Muzičke akademije
Seminar zajednički organiziran s Muzičkom akademijom u Zagrebu